dilluns, 6 de juny de 2016

Coneixement compartit

La biblioteca de centres educatius en la societat del coneixement ha de ser un dels ponts que comunica els centres amb l’exterior, per tal d’aconseguir un sistema educatiu obert a la realitat, més flexible i eficaç. La creació de xarxes de col·laboració entre les diferents biblioteques escolars, els centres de recursos pedagògics, les biblioteques públiques i altres institucions socials facilita la cooperació a diferents nivells i l’optimització de recursos: tècnics i tecnològics, de personal, formatius, documentals, pedagògics, culturals.
         La Biblioteca del Príncep, per projectar el seu futur en clau d’excel·lència, treballa des d’aquests criteris de col·laboració, interna (amb els departaments didàctics) i externa (CRP, programes institucionals, biblioteques públiques).
L’assistència de la coordinadora de biblioteca a les reunions del grup de treball de biblioteques escolars del CRP d’Horta-Guinardó (Biblioteca i puntEdu) és essencial per compartir experiències i per coordinar les dinàmiques educatives en què s’integra la biblioteca. El dia 24 de maig, en la sessió realitzada a la biblioteca del centre, varen assistir responsables de les biblioteques escolars de primària i secundària del districte. Neus Capella, tècnica del Servei Educatiu, va coordinar la sessió de treball, en què, entre altres temes d’interès, es va comentar el funcionament de la biblioteca del nostre centre (espai físic i virtual), algunes de les últimes activitats realitzades (com Viquilletra o booktrailer) o la revisió de la maleta de l’escriptura. El te i les pastes, gràcies a Neus i Teresa, varen facilitar que el diàleg fluís.

La Trobadade biblioteques escolars de Catalunya, celebrada el 31 de maig de 2016, es va iniciar amb la conferència, a càrrec de José García Guerrero, El quehacer de la biblioteca escolar: Lautilidad de lo inútil, de títol (i contingut) suggerent. La jornada es va completar amb la presentació de documents i accions del Programa de biblioteques escolars del Departament, i d’experiències de biblioteques de centres educatius de primària i secundària. L’accés a la documentació es pot fer a través de la pàgina principal del Programa de biblioteques, apartat de Formació.


La creació d’espais d’intercanvi d’impressions entre professionals és imprescindible per generar el dinamisme educatiu que impliquen les biblioteques i les noves tendències de funcionament educatiu i social.

Som una biblioteca en xarxa

Compartim coneixement