dimecres, 24 de desembre de 2014

ACTIVITAT A LA BIBLIOTECA PÚBLICAEls dies 17 i 18 de desembre, l’alumnat de 4t de secundària ha realitzat a la biblioteca Mercè Rodoreda una activitat formativa, per tal d’ afavorir amb el coneixement pràctic l’assoliment d’estratègies relacionades amb la formació d’usuaris i la competència informacional.
L’activitat s’integra en el procés educatiu, dissenyat per l’equip docent del nivell, relacionat amb el projecte de recerca. La primera part del primer trimestre es treballa a la tutoria i a les àrees didàctiques en què consisteix un procés de recerca, els criteris de la creació de grups i l’elecció del tema d’investigació (si és possible també la hipòtesis o qüestions bàsiques). Així la cerca que realitzin a la biblioteca no serà simulada, sinó amb una utilitat pràctica, perquè s’ha comprovat que d’aquesta forma es millora l’atenció i el resultat d’aprenentatge.
La coordinació de la biblioteca del centre funciona com a mediadora entre l’equip docent i els bibliotecaris, en aquesta etapa d’inici de la cerca documental amb l’activitat a la biblioteca pública, i dissenya el material necessari per facilitar la recopilació de dades a la sessió de forma efectiva i sistemàtica. El contingut es centra en els següents aspectes:
—funcionament i serveis de la biblioteca
—accés al catàleg i funcionament, per treure profit
—del catàleg a la prestatgeria (espais de la biblioteca)
—què fer si el llibre està en una altra biblioteca
—com optimitzar la cerca a internet
—les bases de dades
El desenvolupament de la sessió (d’hora i mitja) consta d'una breu explicació per part dels bibliotecaris dels aspectes més tècnics a la sala d’actes, el comentari dels documents seleccionats pels bibliotecaris sobre el tema de treball de cada grup, una volta pels espais, treball de cerca als ordinadors, i  préstec dels documents que cada grup creu d’interès per desenvolupar la recerca.
         Un any més volem fer explícit l’agraïment a la biblioteca, i a Fran Cobo (el nostre bibliotecari de referència aquests últims cursos), pel seu amable acolliment i, sobretot, per la professionalitat de la tasca realitzada.
         Per últim, aprofitem per recordar-vos que a la Biblioteca del Príncep sempre trobareu a les coordinadores per a qualsevol consulta o demanda, o que podeu utilitzar-la per treballar amb el grup.  Ànim, el camí ja s’ha iniciat!